Kategorie

ZWROTY

 Dotyczy Kupujących będących konsumentami, czyli zgodnie z art. 22 (1) K.C. osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient (konsument) może odstąpić od umowy zawartej na odległość (bez konieczności podawania przyczyny) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

  • pisemnie na adres: JAFRA S.C. W Jasińska, F.Jasiński , Ul. Gminna 7, 43-516 Zabrzeg

  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres

    sprzedaz@jafra-nails.pl;

Klient powinien niezwłoczne, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy, w stanie niezmienionym, nie noszącym śladów użytkowania i w oryginalnym opakowaniu.

W przypadku nie spełnienia w/w warunków umowa zawarta na odległość nie może zostać rozwiązana.

Radzimy, aby formularz odstąpienia od umowy wysłać wraz ze zwracanym towarem, co ułatwi sprawne przeprowadzenie zwrotu.

Prosimy zwracać produkty na adres:

JAFRA S.C. W Jasińska, F.Jasiński , Ul. Gminna 7, 43-516 Zabrzeg

Zwrot zapłaconej kwoty nastąpi na rachunek bankowy podany w formularzu zwrotu. Zwrot nastąpi nie później niż w 14 dni kalendarzowych od daty otrzymana przez nas oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.

Zwrot obejmuje koszty dostawy Produktu do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy, innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

Bezpośrednie koszty odesłania zwracanego towaru każdorazowo ponosi Klient, najtańszym sposobem dostawy dostępnym w chwili zakupu w sklepie internetowym.

Zgodnie z obowiązującym prawem odstąpienie od umowy zawartej na odległość dotyczy tylko konsumentów.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedającego lub usługodawcy albo umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni nie dotyczy nabywców towarów lub usług, którzy są przedsiębiorcami!!!